Galleries test page

Tests

Original

CPU – Pietra

CPU – Pietra 2

CPU – Colors

CPU – Portfolio


Updated (standardized attributes)

CPU – Products

CPU – Pietra

CPU – Pietra 2

CPU – Colors

CPU – Portfolio


Updated (standardized attributes: link=”file”)

CPU – Products

CPU – Pietra

CPU – Pietra 2

CPU – Colors

CPU – Portfolio


Updated (standardized attributes: link=”file” size=”full”)

CPU – Products

CPU – Pietra

CPU – Pietra 2

CPU – Colors

CPU – Portfolio